Tehnoloogia õpilase kaaslasena

kolmapäev, jaanuar 03, 2007

Ainesektsiooni nõupidamine

Järvamaa koolide infojuhtide ja informaatikaõpetajate ainesektsiooni nõupidamisel arutasime maakondliku õpilasprojekti "Tehnoloogia õpilase elus" korraldust.

Projektis osalevad õpilased Järva-Jaani Gümnaasiumist, Türi Gümnaasiumist, Peetri Põhikoolist, Roosna-Alliku Põhikoolist, Albu Põhikoolist, Sargvere Põhikoolist.
Projekti eesmärgiks on uurida õpilaste tehnoloogia kasutamist igapäevaelus ja õppeöös, anda kogemus avalikuks suhtlemiseks, arendada meeskonnatöö oskust, teavitada avalikkust õpilaste erudeeritust tehnoloogia kasutamisel.
Projekti käigus viivad õpilased läbi elektroonilise küsitluse tehnoloodia kasutamise kohta õpilase igapäevaelus ja õppimises. Tulemused analüüsitakse ja publitseeritakse eAjakirjas. Ülevaade projekti tegevustest esitletakse ajaveebis.
Projekti kordineerivad projektis osalevate koolide informaatikaõpetajad ja õpilasmeeskonnad.
Õpilasmeeskonna moodustavad: meeskonna juht, kaks ajakirjaniku, kaks statistikut ja kaks nõuniku.
Projekti tulemusena valmib eAjakiri, milles kajastub projektis osalevate koolide õpilaste tehnoloogia kasutamine.
Viies läbi elektroonilist küsitlust ja analüüsides tulemusi omandavad õpilasd oskuse töödelda ja analüüsida andmeid (omandavad algteadmised statistiakst).
Luues eAjakirja ja ajaveebi tutvuvad õpilased ajakirjaniku tööga.
Projektis kasutatakse
* küsitluse läbiviimiseks eFormulari (http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.html)
* tulemuste publitseerimiseks eAjakirja (http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/)
* ülevaate andmiseks projekti tegevuste kohta ajaveebi (http://iktkoolielus.blogspot.com).